หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
 
“ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม นำสู่การพัฒนา
ยั่งยืนและยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ”
วิสัยทัศน์ อบต.คลองกระจง
 
 
  พันธกิจ
 
  พัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุชและเสริมสร้างสุขภาวะสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างความรู้คู่คุณธรรม
  ส่งเสริมสืบสานกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
  พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมขนส่ง
  พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
  พัฒนา ปรับปรุงระบบการจราจร ไฟฟ้าสาธารณะ
  พัฒนาและการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
  แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนางานโดยยึดมั่นในหลักบริการจัดการที่ดี
  ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และสร้างการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยของประชาชน
  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
บริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-270-6620
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 055-911-041 โทรสาร : 055-911-041
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
จำนวนผู้เข้าชม 1,016,298 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10